Kopia Kopia Praca zdalna w świetle przepisów RODO 1

Kopia Kopia Praca zdalna w świetle przepisów RODO

Praca zdalna w świetle przepisów RODO Zagadnienia objęte szkoleniem regulamin racy zdalnej bezpieczeństwo IT udział IOD w audytach pracowników wykonujących pracę zdalną systemu zdalnego dostępu do zasobów firmy szkolenie pracowników …

Kopia Kopia Praca zdalna w świetle przepisów RODO 2

Kopia Praca zdalna w świetle przepisów RODO

Praca zdalna w świetle przepisów RODO Zagadnienia objęte szkoleniem regulamin racy zdalnej bezpieczeństwo IT udział IOD w audytach pracowników wykonujących pracę zdalną systemu zdalnego dostępu do zasobów firmy szkolenie pracowników …

Kopia Kopia Praca zdalna w świetle przepisów RODO 3

Praca zdalna w świetle przepisów RODO

Praca zdalna w świetle przepisów RODO Zagadnienia objęte szkoleniem regulamin racy zdalnej bezpieczeństwo IT udział IOD w audytach pracowników wykonujących pracę zdalną systemu zdalnego dostępu do zasobów firmy szkolenie pracowników …

Kopia Kopia Praca zdalna w świetle przepisów RODO 4

Rekrutacja i zatrudnienie zgodne z RODO

Rekrutacja i zatrudnienie zgodne z RODO Zagadnienia objęte szkoleniem jak spełnić obowiązek informacyjny? podstawy przetwarzania danych kandydatów jakie zgody odebrać? informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego oraz monitorowanie email i GPS …

Kopia Kopia Praca zdalna w świetle przepisów RODO 5

Rekrutacja i zatrudnienie zgodne z RODO

Rekrutacja i zatrudnienie zgodne z RODO Zagadnienia objęte szkoleniem jak spełnić obowiązek informacyjny? podstawy przetwarzania danych kandydatów jakie zgody odebrać? informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego oraz monitorowanie email i GPS …

Kopia Kopia Praca zdalna w świetle przepisów RODO 6

Sygnalista – zgłaszanie naruszeń w praktyce

Sygnalista – zgłaszanie naruszeń w praktyce Zagadnienia objęte szkoleniem kto może zostać sygnalistą prawa sygnalisty procedura zgłaszania naruszeń kanały komunikacji z sygnalistą ochrona sygnalisty sankcje karne Sposób realizacji szkoleń online: …

Kopia Kopia Praca zdalna w świetle przepisów RODO 7

Sygnalista – zgłaszanie naruszeń w praktyce

Sygnalista – zgłaszanie naruszeń w praktyce Zagadnienia objęte szkoleniem kto może zostać sygnalistą prawa sygnalisty procedura zgłaszania naruszeń kanały komunikacji z sygnalistą ochrona sygnalisty sankcje karne Sposób realizacji szkoleń online: …

Kopia Kopia Praca zdalna w świetle przepisów RODO 8

Sygnalista – zgłaszanie naruszeń w praktyce

Sygnalista – zgłaszanie naruszeń w praktyce Zagadnienia objęte szkoleniem kto może zostać sygnalistą prawa sygnalisty procedura zgłaszania naruszeń kanały komunikacji z sygnalistą ochrona sygnalisty sankcje karne Sposób realizacji szkoleń online: …

Kopia Kopia Praca zdalna w świetle przepisów RODO 9

Rola IOD w systemie whistleblowing

Rola IOD w systemie whistleblowing Zagadnienia objęte szkoleniem dotyczą zadań inspektora ochrony danych (IOD) w ramach wdrożenia systemu zgłaszania naruszeń prawa zapewnienia zachowania poufności przyjmowania zgłoszeń prowadzenia działań następczych analizy …

Kopia Kopia Praca zdalna w świetle przepisów RODO 10

Rola IOD w systemie whistleblowing

Rola IOD w systemie whistleblowing Zagadnienia objęte szkoleniem dotyczą zadań inspektora ochrony danych (IOD) w ramach wdrożenia systemu zgłaszania naruszeń prawa zapewnienia zachowania poufności przyjmowania zgłoszeń prowadzenia działań następczych analizy …